Beste yogadeelnemers

Les tijden:

Maandag 19:30 – 20:45 
Dinsdag 19:30 – 20:45 
Woensdag 10:30 – 11:45 &
19:30 – 20:45 
Donderdag 19:30 – 20:45

Prijzen:

Contributie – €40,-  p/m
Losse lessen – €13,50
Privéles – €45 voor 60 min

Hygiëne en gezondheid

Als je last hebt van koorts, hoesten, benauwdheid, niezen of het vermoeden dat je een virus hebt, willen wij je vragen om de deelname aan de yogalessen uit te stellen totdat je bent hersteld.
In de studio vind je bij binnenkomen desinfecterende handgel.
Voel je vrij om hiervan gebruik te maken
Neem je eigen yogamat en dekentje mee, dat is het meest hygiënisch.
Mocht je die niet hebben een grote handdoek is ook goed.
In de studio liggen de matten, je kan hier je eigen mat overheen leggen.
Deurklinken en toilet worden na elke yogales ontsmet, er is een
nieuwe luchtzuiveraar die werkt op basis van ionen Clean AirOptima   ® AHM/CADR gecertificeerd Hightech
Luchtzuiveringssysteem, CA-506  voor toepassing bij veeleisend binnenklimaat.
De brede toepassingsmogelijkheden omvatten de reductie van schadelijke stoffen in privé en professioneel
benutte binnenruimtes alsook infectieafweer in gevoelige medisch benutte ruimtes zoals arts en tandartspraktijken. 
Wij houden de yogastudio schoon

Wij danken je hartelijk voor je begrip en medewerking

Deelname/Opzegging

Zie de pdf document  AlgemeneVoorwarden
Voel je vrij om het te downloaden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yogaurora
Lidmaatschap en betaling
 De contributie bedraagt € 40,- per maand. Losse lessen € 13,50 en privéles (60 min) € 45,-
 Deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving
naar ING-bankrekeningnummer NL25 INGB 0671 1963 08 ten name van A. Izzo, Lelystad
 Losse lessen worden mondeling overeengekomen. De deelnemer die een losse les volgt gaat wel akkoord met
de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde cursusperiode op andere tijdstippen, mits er plaats is in
de les. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de
deelnemer wordt in onderling overleg een voor de situatie geschikte regeling getroffen.
 Onze yogastudio is geopend van oktober tot en met mei, met uitzondering van de kerstvakantie.
 Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt het
lesgeld teruggestort.
Eigen risico en aansprakelijkheid
 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor
de les door te geven aan de docent.
 Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen dient de huisarts en/of behandelend specialist te
worden geraadpleegd.
 Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Yogaurora kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van
de deelnemer.
 De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en
dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen
risico neemt.
 Yogaurora is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
Huisregels
Gezondheid – Verbod alcohol en drugs
 Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan
hem/haar toegang worden ontzegd tot de les, ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs
(ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid gezond
en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke mate de sfeer
voor de leerlingen in de groep.
 Het dragen van buitenschoenen in de studio is niet toegestaan
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Je wordt dan mondeling of via je mailadres
op de hoogte gesteld van de wijzigingen.
 De deelnemer verklaart in de cursusovereenkomst kennis genomen te hebben van deze Algemene
Voorwaarden en gaat hiermee akkoord.
DATUM: ………………………………….
DEELNEMER …………………………… HANDTEKENING:

Scroll naar boven